Werkwijze

Eerste sessie:

Samen verkennen we de hulpvraag. Afhankelijk hiervan kijken we wat nodig is. Dat kan zijn dat we starten met een sensi-behandeling, maar het kan bv ook matrixcoaching zijn om het volle hoofd op te ruimen. Als er specifieke angsten zijn, kiezen we weer een andere aanpak. Kortom, de aanpak is per kind verschillend. Er is altijd sprake van maatwerk.

Bij een Sensi behandeling wordt uw kind  in 1 tot anderhalf uur weer in balans gebracht, zodat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer wordt geactiveerd. Het doel hiervan is om eventuele (mede) oorzaken te ontdekken of uit te sluiten. Zo kan een kind dat b.v. in eerste instantie bij mij komt vanwege concentratieproblemen of boosheid, belast zijn met afvalstoffen ten gevolge van verkeerde voeding. Hierdoor wordt het heel moeilijk om je hoofd goed bij de les te houden. Met een biosensor (energetisch meetinstrument) meet ik uit wat er nodig is. Het lichaam geeft namelijk zelf aan welke behandelvormen aansluiten en qua processen te behappen zijn. En dat verschilt uiteraard bij elk kind.
De behandeling is gericht op de volgende punten: 1. Weghalen gifstoffen uit het lichaam (ontgiften met remedies en/of orthomoleculaire preparaten) 2. Stoppen met het toevoegen van gifstoffen in het lichaam (allergiemeting,dieet) 3. Wegnemen van de oorzaken (o.a. remedies) 4. Direct op gang brengen van het proces (o.a. massagetechnieken en emoties vrijmaken)

Tijdens de sessie blijf je geheel gekleed, maar het is handig gemakkelijke kleding te dragen.

Als we starten met coaching wordt er voornamelijk gewerkt met technieken vanuit NLP (neuro linguïstisch programmeren)  Bij kinderen kunnen hierbij tevens spel(letjes) worden ingezet. Het kan ook zijn dat we ontdekken dat uw kind een beelddenker is, waardoor de informatie op een andere manier verwerkt wordt. Ik kan dan op eenvoudige wijze nieuwe (leer)strategieën aanleren. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld de tafels of het alfabet beter onthouden.

In de volgende sessies wordt gewerkt aan het te bereiken doel en wordt samen gezocht naar manieren en oplossingen om het doel in het dagelijks leven vorm te geven.

Afhankelijk van wat uw zoon/dochter graag wil, kunt u aanwezig zijn tijdens de sessies. De keuze hiervoor wordt bij het kind gelegd.

Voor aanvang van de eerste sessie wordt u gevraagd samen met uw kind het intakeformulier in te vullen. Het is vooral belangrijk dat u samen met uw kind bespreekt wat de veranderwensen zijn zodat kinderen weten waarom ze naar de praktijk komen.

Een paar sessies (gemiddeld 3 tot 5) is vaak al genoeg om het één en ander weer op de rit te krijgen. Uiteraard is dit afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. Naar aanleiding van de eerste sessie wordt samen met u een inschatting gemaakt van de omvang van het vervolg traject. Tussentijds wordt mondeling of telefonisch afgestemd over de voortgang. Indien wenselijk kan de school betrokken worden bij de aanpak.

“Ik had altijd moeite om keuzes te maken. Ik wik en ik weeg en uiteindelijk doe ik niets. Ik kwam geen stap verder".

“Ik heb altijd zo’n opgezette buik. Alsof er iets mis is met mijn darmen. Zou ik ergens allergisch voor zijn?"

“Ik was ontzettend bang om te falen en had geen idee waar dat vandaan kwam. Daarbij was ik ook heel perfectionistisch naar mezelf toe."

“Ik was zo bang voor onweer, dat ik niet durfde te gaan slapen."

“Mijn dochter is hoogsensitief. Daar heeft ze op school veel last van."

“Mijn zoon heeft altijd een heel vol hoofd. Daardoor kan hij dingen slecht onthouden."